Součásti školy

  • ZÁKLADNÍ ŠKOLA
  • MATEŘSKÁ ŠKOLA
  • ŠKOLA PŘI DOMOVĚ HORIZONT   
  • SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM