Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018

15.06.2018 13:06

Naše škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT.
· Název projektu: "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018"
· Celková výše finanční podpory: 21.700,- Kč
V rámci tohoto rozvojového programu dostala škola finanční prostředky na dopravu na
plavecký výcvik žáků 1.stupně, který je podle ŠVP povinnou součástí výuky tělesné
výchovy.

—————

Zpět