INFORMACE V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM
(koronavirus)  
 
 Podmínky zápisu pro rok 2020/2021

 

                                     
Jsme škola samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením a náš název je Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304. Naše škola vykonává činnost mateřské školy, základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním a mentálním postižením, přípravného stupně základní školy speciální, školní družiny, školní jídelny - výdejny a speciálně pedagogického centra.

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním

Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem a žákům se zdravotním znevýhodněním.

Přípravný stupeň základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání.

Speciálně pedagogické centrum zajišťuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou a poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivní výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání, spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. Výše uvedené služby zajišťuje pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty s mentálním postižením.

 


Novinky

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018

15.06.2018 13:06
Naše škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT. · Název projektu: "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018" · Celková výše finanční podpory: 21.700,- Kč V rámci tohoto rozvojového...

—————

Dopravní soutěž 2018

30.05.2018 15:49
OKRESNÍ FINÁLE DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRAKTICKÝCH proběhne dne 31.5.2018 v areálu MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny 3304, Boršov, od 9:00 hod. Bližší informace.  

—————