Celoroční akce

Září

 • návštěva ÚSP - hudebně pohybové hry
 • sportovní dopoledne - hry, soutěže

Říjen

 • návštěva kina
 • výroba draků a dýňových strašidýlek, výstava

Listopad

 • výstava výrobků z přírodnin
 • návštěva divadelního představení

Prosinec

 • Mikulášská besídka
 • návštěva kina
 • předvánoční vyrábění s maminkami
 • Vánoční nadílka

Leden

 • zimní radovánky
 • "Moje nejmilejší hračka" - loutkové divadlo

Únor

 • příprava masek na karneval, karneval
 • návštěva kina, divadla
 • zápis do MŠ

Březen

 • výroba velikonoční výzdoby + výstava
 • návštěva muzea s velikonoční tématikou

Duben

 • sportovní dopoledne - hry a pobyt v přírodě
 • pohádkový den
 • velikonoční vyrábění s maminkami

Květen

 • nácvik na besídku ke Dni matek, besídka
 • výstava výrobků netradičních technik v prostorách MŠ

Červen

 • Den Dětí - hry, soutěže
 • školní výlet