Jsme škola samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením a náš název je Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304. Naše škola vykonává činnost mateřské školy, základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním a mentálním postižením, přípravného stupně základní školy speciální, školní družiny, školní jídelny - výdejny a speciálně pedagogického centra.

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním

Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem a žákům se zdravotním znevýhodněním.

Přípravný stupeň základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání.

Speciálně pedagogické centrum zajišťuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou a poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivní výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání, spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. Výše uvedené služby zajišťuje pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty s mentálním postižením.

 


Novinky

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018

05.04.2017 12:27
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 proběhne ve dnech 9. - 11.5.2017 Bližší informace naleznete v těchto dvou odkazech: 1 2

—————

Plavecký kurz 2017

05.04.2017 00:55
ZAČÁTEK JE V PÁTEK 7.4.2017. Bližší informace naleznete Zde.

—————

Zápis do ZŠ pro školní rok 2017/2018

05.04.2017 00:39
INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 naleznete v těchto dvou odkazech: 1 2

—————

Bezpečně na silnici

11.09.2016 13:18
MŠ a ZŠ Kyjov Vás zve na akci "Bezpečně na silnici", která se koná dne 16.9.2016 od 8.15 hod. Bližší informace naleznete Zde.

—————

Plavecký kurz 2016

20.04.2016 22:02
Začínáme 13.4.2016, bližší informace naleznete Zde nebo v záložce "Kalendář akcí".

—————